Hidroizolaţiile greşit proiectate, greşit puse în operă sau incorect exploatate pot genera următoarele tipuri de rezultate:

Defectarea instalaţiilor electrice
Deteriorarea tavanelor false
Deteriorarea tencuielilor şi zugrăvelilor
Placaje exterioare pătate, deteriorate şi chiar expulzate datorită acumulărilor de săruri şi oxizi
Desprinderea placajelor de marmură/gresie de pe stratul suport datorită folosirii de lianţi necorespunzători între stratul suport şi placaje combinat cu netratarea corespunzătoare a rosturilor
Apariţia de vegetaţie parazită datorită pătrunderii apei prin rosturile incorect realizate şi datorită greşitei drenări a apei pluviale
Distrugerea parchetului şi a mobilierului ca urmare a scurgerilor de apă pluvială
Crăpături, fisuri şi exfolieri în platforme datorită ciclurilor de îngheţ/dezgheţ, datorită folosirii de agenţi chimici pentru lubrefiere, spălare, dezgheţare rapidă. Deteriorarea rosturilor datorită ciclurilor de îngheţ/dezgheţ precum şi a liantului folosit. Crăpături în beton datorită segregărilor de beton precum şi a folosirii de beton cu agregat foarte mare.