Toţi beneficiarii sau antreprenorii doresc să primească garanţii cât mai mari. Toţi aplicatorii doresc să ofere garanţii cât mai mici. Produsele noastre mulţumesc pe toată lumea: fiind de bună calitate şi fiind aplicate doar de profesionişti ce au parcurs programe de instruire, permit a se oferi garanţii ridicate.

AFTENI_DEVELOPMENTS-ISO9001- micTipuri de garanţii

Trebuie să înţelegem că există două tipuri de garanţii: de produs şi de aplicare.

Pe baza testelor şi a teoriei producătorul garantează o durată de viaţă a produsului. Spre exemplu, RADCRETE garantează în scris, contractual, pentru proiectele mari, o durată de viaţă a produsului Radcon Formula #7, după o aplicare corectă, de 100 de ani (se bazează pe teste şi pe cunoaşterea produsului care nu se consumă în structura betonului). De asemenea, garantează – în aceleaşi condiţii – o durată de viaţă a produsului Radmyx, după o aplicare corectă, de 50 de ani.

Furnizorul de materiale declară printr-o declaraţie de conformitate, origine şi calitate că produsele livrate îndeplinesc standardele (dacă există), performanţele din fişa tehnică şi rezultatele din testele efectuate.

Aplicatorul garantează o durată de viaţă a lucrării pe care a executat-o. Durata garanţiei de aplicare oferitţ de aplicator se bazează pe recomandările producătorului, pe experienţa aplicatorului, pe situaţia concretă din şantier. Aplicatorul poate oferi o garanţie ridicată dacă se bazează pe o asigurare oferită de o firmă de asigurări. De exemplu, la insistenta beneficiarului, în cazul depozitului de materiale radioactive de la Himdalen (Norvegia), aplicatorul a putut oferi o garanţie de bună aplicare de 100 de ani (după ce, în prealabil, “a avut în spate” o asigurare oferită de o firmă renumită de asigurări).

Garanţiile oferite de noi

certificat_de_garantieCând furnizăm materiale oferim o Declaraţie de conformitate, origine şi calitate. Când materialele sunt ne-armonizate (adică nu există standarde generale în toate ţarile din Uniunea Europeană pentru respectivele materiale) producătorul poate oferi şi el o declaraţie de conformitate a materialelor livrate cu testele efectuate de institute tehnice prestigioase.

Această declaraţie de conformitate oferită de noi respectă prevederile standardului SR EN 45014-1993 (Protocolul de la Montreal), este în conformitate cu H.G. 877/1999 art. 8 şi 9 privind obligativitatea furnizorilor de materiale, de elemente de construcţii şi de produse destinate construcţiilor şi în condiţiile art. 6 şi 7 însoţeşte produsele pe tot parcursul comercializării până la consumatorul final.

Când efectuăm lucrări de hidroizolaţii şi etanşări oferim un Certificat de Garanţie, însoţit de documentaţia de asigurarea calităţii semnată de toţi cei responsabili de activităţile de aplicare şi recepţie, prin care ne obligăm ca în perioada de garanţie să intervenim gratuit pentru reparaţii dacă au loc infiltraţii prin zonele tratate şi dacă integritatea hidroizolaţiei nu a fost alterată mecanic sau chimic de alte produse decât apa pluvială / subterană. Bineînţeles că în prealabil va trebui efectuată o expertiză pentru a identifica cauzele infiltraţiilor (pot exista loviri sau găuriri în suprafaţa tratată, defecte ale instalaţiilor sanitare sau de alimentare cu apă).

[sc:mesaj_de_contactare personalizare=”a vă sfătui referitor la garanţiile dorite şi oferite pentru lucrarea dvs.”]