Glosar de termeni, Definiţii

Acoperis: Partea de deasupra care acoperă şi protejează o clădire de intemperii; acoperământ. Amenajare peisagistica: Ansamblul de lucrări de combinare a factorilor naturali cu factorii creaţi de om in scopul realizării unui ansamblu artistic care să fie prinsă dintr-o singură privire; privelişte; Apa meteorică: apa ce provine din precipitaţii: ploaie, zăpadă, grindină, rouă etc. Apa […]