Acoperis: Partea de deasupra care acoperă şi protejează o clădire de intemperii; acoperământ.

Amenajare peisagistica: Ansamblul de lucrări de combinare a factorilor naturali cu factorii creaţi de om in scopul realizării unui ansamblu artistic care să fie prinsă dintr-o singură privire; privelişte;

Apa meteorică: apa ce provine din precipitaţii: ploaie, zăpadă, grindină, rouă etc.

Apa pluvială: apa ce provine din ploi

Apa freatică: apa existentă în sol.

Apa care provine din cursurile de apă: apa din orice curs de apă şi care poate afecta o structură de construcţii

Apa parazită: Desi sintagma este cacofonică, o vom folosi în continuare pentru a desemna apa care nu este la locul ei. Este compusa din apa pluvială, apa freatică de mica adancime, apa care provine din cursurile de apă, apa ce provine din scurgerile din instalaţiile sanitare.

Apa potabilă: apa ce poate fi folosită pentru uz alimentar.

Apa de uz menajer: apa folosită pentru spălat, pentru udat grădina, pentru curăţat

Ardezie: Gresie argiloasă sau argilă cu granule fine, care se poate desface uşor în foi subţiri, utilizate la acoperirea caselor, ca dale pentru pardoseli, în trecut la fabricarea tăbliţelor pentru şcolarii începători etc.

Armătură: ranforsare

Atic: Parte a unei construcţii situată deasupra cornişei pentru a masca acoperişul. 2. etaj scund, deasupra cornişei, la nivelul faţadei sau retras.

Barieră contra vaporilor de apă: componentă a unui element de construcţie, dispusă perpendicular pe direcţia de migrare a vaporilor de apă cu rezistenţă neglijabilă la transfer de căldură dar cu o foarte mare rezistenţă la permeabilitate la vapori, având rolul de a reduce riscul de condens al vaporilor de apă în structura elementului.

Başă: bazin de colectare a scurgerilor; se foloseşte o pompă pentru golirea acestui bazin.

Beci: Construcţie subterană (aparte sau la subsolul unei clădiri) în care se păstrează alimentele; pivniţă.

Beton: material de construcţie format din agregate (piatră, pietriş, nisip), liant (ciment) şi apă. Prin uscare, agregatele sunt înconjurate de liant, crescând proprietăţile mecanice. Betonul ajunge la maturitate (in deplinatatea proprietatileor mecanice), uzual, dupa 28 de zile.

Beton armat: material compozit format din beton şi o armatură, uzual din fier beton.

Buiandrug: Element de construcţie alcătuit dintr-o grindă de beton armat, de zidărie, de metal sau de lemn, aşezată deasupra unei porţi, a unei uşi, a unei ferestre etc. pentru a susţine porţiunea de zidărie de deasupra acestora.

Canal: Albie artificială sau amenajată care leagă între ele două mări, două fluvii, un râu cu un lac etc. şi care serveşte la navigaţie, la irigări sau la construcţii hidrotehnice. Curs de apă îndiguit şi drenat cu scopul de a-l face navigabil, de a preveni inundaţiile etc. Cale de circulaţie pe apă (ţinând loc de stradă) în oraşele aşezate la mare sau pe fluvii. Porţiune de mare situată între două ţărmuri apropiate. 2. Conductă (construită din beton sau din tuburi îmbinate, din şanţuri sau rigole) destinată să transporte lichide, în diferite scopuri.

Canalizare: Ansamblu de lucrări tehnice executate pentru colectarea, epurarea şi evacuarea apei întrebuinţate într-o localitate, într-un sistem tehnic, pe un teren etc., sau a apei de ploaie, în vederea păstrării salubrităţii solului şi a aerului; canalizaţie.

Carbonatare: proces chimic lent ce se manifestă în beton prin care hidroxidul de calciu (varul) din ciment reacţionează cu bioxidul de carbon din aer formând carbonat de calciu. Deoarece acest proces generează un pH mic (acid) aceasta duce la corodarea armăturii metalice, deci la scăderea rezistenţei clădirii.
Ca(OH)2 + CO2 –> CaCO3 + H2O

Ciment: liant folosit pentru betoane, sape, tencuieli.

Compozit: Adj. Alcătuit din elemente disparate, felurite. (subst) Materiale care reunesc într-un singur produs unele elemente care, de obicei, nu se asociază în mod natural.

Condens: 1. Rezultat al condensării vaporilor; apă rezultată prin lichefierea vaporilor pe suprafeţe cu temperaturi mai scăzute decât a aerului cu care vin în contact. 2. Fenomen de infiltrare a condensului (1) de apă în combinaţie cu unele specii de ciuperci în pereţii locuinţelor.; igrasie.

Cornişă: 1. Partea superioară, ieşită în afară şi ornamentată, a zidului unei construcţii, având rolul de a sprijini acoperişul şi de a împiedica scurgerea apei de ploaie pe faţa clădirilor. 2. Mulură proeminentă care înconjoară un antablament, o mobilă etc., având rol decorativ. 3. Drum paralel cu curbele de nivel pe marginea superioară a unei pante abrupte, a unei faleze etc.

Coroziune: Proces chimic sau electrochimic de degradare, exercitat la suprafaţa corpurilor de oxigenul din aerul umed sau de diverse substanţe chimice.

Creştere cristalină:

Dală: Placă poligonală subţire de piatră, marmură, beton, material plastic etc., folosită la executarea unor pardoseli, pavaje sau placaje de zidărie.; Placă de beton armat a unui planşeu, a unei bolţi etc.

Deflector: element prin care se asigură:

  • tirajul stratului de aer ventilat şi evacuarea în atmosferă a vaporilor de apă, la acoperişuri şi alcătuiri de şarpante cu învelitori neetanşe la vapori de apă;
  • comunicarea cu atmosfera stratului de difuziune a vaporilor de apă;

 

Degradare: Proces de schimbare în rău; stricare, ruinare, deteriorare pâna la limita neîndeplinirii functionalităţii.

Drenare: indepărtarea naturală sau artificială a apei de suprafată sau din sol dintr-o anumită zonă.

Dren: Conductă sau canal prin care apa nedorită de pe un teren apos este colectată şi evacuată fie intr-o zona unde este necesară, fie coboară nivelul unei pânze de apă din sol , fie este depozitată într-un recipient, fie este eliminată la canalizare etc.; Strat de piatră spartă sau de pietriş aşezat în spatele unui zid de sprijin sau deasupra unei bolţi de pod sau de tunel, care colectează apa de infiltraţie.

Dren perimetral: dren situat pe perimetrul zonei ce trebuie drenata.

Ecologic: ce respecta principiile ecologiei, de neinterferenta in interactiunile dintre organisme si interactiunile dintre aceste organisme si mediul lor de viata. Cele mai ecologice produse de hidroizolatii sunt Radcon si Radmyx.

Fisuri: crăpături

Fisuri de contracţie: fisuri ce apar in urma procesului de intarire si maturare a betonului

Fisuri nestructurale: fisuri superficiale ce nu afecteaza rezistenta mecanica a structurii de rezistenta.

Fisuri structurale: fisuri ce afecteaza structura de rezistenta; fisuri ce trec dintr-o parte in alta a structurii de rezistenta.

Fosă septică: bazin de colectare a apei menajere uzate şi a dejecţiilor. Trebuie izolata pentru a nu infecta straturile de apa freatica. Periodic, la umplere, se vidanjeaza.

Fundaţie: Element sau ansamblu de elemente de construcţie care serveşte ca suport sau ca bază de susţinere a unei construcţii, a unui utilaj, a unei maşini etc.; fundament, bază, temelie. 2. (La pl.) Ramură a tehnicii care se ocupă cu proiectarea şi cu executarea fundaţiilor. 3. Strat de teren natural pe care se sprijină o construcţie cu o bază foarte mare.

Găuri de tiranţi:

Hidroizolaţie: protectia structurilor de constructii fata de apa si de efectele negative ale ei.

Hidroizolaţie lichidă: Material lichid de hidroizolare şi protecţie a suprafeţelor. Cel mai performant asemenea produs este Radcon Formula #7 certificat ca produs ce îndeplineşte specificaţiile unei membrane, dar cu avantajul că este de grosime ridicată şi este protejată de suprafaţa de beton. În plus, face suprafaţa de tăria granitului.

Hidroizolare: actiunea de a hidroizola o structura de constructie.

Hidroizolator: persoană ce desfăşoară activităţi de hidroizolare. 2. material cu proprietăţi de hidroizolare

Igrasie: Umezeală persistentă a pereţilor de zidărie ai unei construcţii, datorată apei reţinute în porii materialelor din care sunt construiţi

Îmbinare: rost; conexiune intre doua tipuri diferite de suprafete

Infiltraţie: Infiltrare. Pă trundere a apei în roci sau în pă mânt sub influenţa gravitaţiei, a forţelor capilare, a presiunii hidrostatice, prin pori, gă uri, cră pă turi etc. Pă trundere într-un mediu al unui fluid. Cantitate de apă provenită din precipitaţiile atmosferice care pă trunde în pă mânt.

Mucegai: mucegaiuri, s.n. Nume dat ciupercilor saprofite sau parazite care se dezvoltă pe suprafaţa substanţelor organice, pe ziduri, pe pietre etc. sub forma unui strat ca pâsla, cenuşiu sau verzui, şi care provoacă degradarea mediului pe care se dezvoltă; p. ext. igrasie; mucezeală.

PAFS: Poliester Armat cu Fibră de Sticlă

Parafrunzare: grilaj pentru împiedicarea pătrunderii de vegetatie în gurile de canalizare.

Penetrări: străpungeri

Presiune hidrostatică negativă:

Presiune hidrostatică pozitivă:

Radier: radiere, s.n. 1. Tip de fundaţie alcătuit dintr-un planşeu de beton armat care se întinde de obicei sub întreaga construcţie pe care o susţine. 2. Căptuşeală de beton, de bolovani sau de pavele executată pe fundul albiei unei ape, între picioarele unui pod etc., pentru a împiedica eroziunea, spălarea pământului de către ape şi adâncirea albiei. 3. Boltă de beton sau de piatră aşezată la baza unui tunel. [Pr.: -di-er] —- Din fr. radier.

Rezervor de apă: recipient de pastrare a apei

Rigolă: Şanţ mic sau amenajare specială făcută de-a lungul străzilor, între marginea părţii carosabile şi bordura trotuarelor, având rolul de a colecta apele superficiale şi de a le dirija la un punct de descărcare.

Rosturi: imbinări intre două suprafete de constructie

Sapa: Este un material de umplere pentru denivelari dar si pentru astuparea de gauri, îmbinari si crapaturi din pardoseli, având în compozitie, în principal, ciment, nisip si apa. Proportia este, în general, urmatoarea: 1 sac de ciment; 9 galeti de nisip (de granulatie pâna la 7 mm); 2 galeti de apa. Se foloseste la egalizarea suprafetelor interioare si exterioare, în special cele de beton, servind ca suport pentru parchet, gresie, mocheta etc. Dar, poate fi si stratul final pentru depozite, pivnite.

Scafă: scafe, s.f., 1. Suprafaţă curbă care face racordul între pereţi şi tavan sau între pereţi şi podeaua unei încăperi. 2. Ansamblu ornamental aplicat pe tavan pentru a ascunde vederii corpurile de iluminat. – din ngr. skáfi

Segregări: intr-un beton, aglomerari de agregate fără liant intre ele. Manifestă friabilitate.

Siroire: scurgere sub forma unei dâre.

Strat de difuziune a vaporilor de apă: componentă a unui element de construcţie, aflată înaintea unei bariere de vapori (în raport cu sensul de circulaţie a acestora) şi al cărui rol este de a asigura difuzia tangenţială a vaporilor de apă şi/sau o destinaţie a aerului sau a vaporilor de apă sub presiune;

Străpungeri: Penetrări prin ziduri pentru traversarea de ţevi, guri de aerisire etc.

Tencuială: mortare uscate care se aplică mecanizat sau manual, la exterior sau la interior, având în compoziţie var pentru construcţii, ciment, nisipuri de tencuială, perlite şi alte adaosuri, funcţie de caracterul peretelui ce va fi tencuit.

Terasă: terase, s.f. 1. Construcţie deschisă, anexă a unei clădiri, aşezată la nivelul parterului, al unui etaj sau pe acoperiş (servind ca loc de odihnă sau de agrement); Suprafaţă plană amenajată pe o ridicătură de teren, în parcuri sau în grădini; Porţiuni de trotuar în faţa unei cafenele sau a unui restaurant, unde sunt aşezate mese pentru consumatori. 2. Formă de relief cu aspect de treaptă, provenită din ridicarea scoarţei pământului sau ca rezultat al eroziunii apelor în lungul unei ape curgătoare. – Din fr. terrasse.

Termoizolaţie: protecţie termică a unei suprafeţe

Tixotropic: care se scurge lent, nesiroind.

Trotuar: trotuare, s.n. Porţiune marginală special amenajată din suprafaţa unei străzi, mai ridicată decât partea carosabilă, rezervată circulaţiei pietonilor.

Vâscozitate: proprietate a materiei de a a curge. Se măsoară în CentiPoise.

Vegetatie parazita:

Vibrare a betoanelor: Proces de compactare a betoanelor in momentul turnarii pentru eliminarea golurilor de aer, respectiv a segregărilor.

Vicii ascunse:

Umezeală: 1) Însuşirea de a fi umed; reveneală; jilăveală. 2) Cantitate de apa sau de vapori de apă dintr-un mediu; jilăveală. 3) Apă îmbibată în pereţii unei construcţii.

Umiditate: prezenţă a apei, sub diferite forme, într-un anumit spatiu.

Umiditate relativă: cantitatea de umezeala continuta în aer raportata la cantitatea maxima care poate fi continuta în teorie. Temperatura aerului joaca un rol important: cu cât aerul e mai cald, cu atât mai multa apa poate absorbi.

Proiectul Răsuceni

Aflați despre proiectul de ridicare din sărăcie a unuia din cel mai sărace sate din România. Contribuiți cu resurse, idei, instrumente…

Hidroizolare balcoane, terase, trotuare, băi şi bucătării

HIDROIZOLATII DEFINITIVE

Soluţii garantate performante de hidroizolaţii şi termoizolaţii pentru balcoane si terase.

Hidroizolare Perfecta la terase si balcoane. Garantii reale de la 10 pana la 100 de ani.

Aveți nevoie de ferestre și uși?

Încercați să ne cereți o ofertă și nouă și veți primi comisioane. Discounturile pot fi de la 20% pînă la 60%. De ce? Deoarece ne putem permite avand o oferta completa și fiind importatori direcți de profile!

La unele comenzi de ferestre și uși, oferim gratuit plasele de insecte.

Facem contracte de întreținere / mentenanță. Intrați acum în parteneriate ce vă pot aduce câștiguri mari.