Igrasia la clădiri este cauzată de apa mustind în pereţii de cărămidă, piatră sau beton. Poate deveni o problemă serioasă dacă umezeala pătrunde prin materialele de finisaj, mai ales dacă apare în zonele ocupate ale unei clădiri. Poate duce la sfărmarea zidăriei de cărămidă şi piatră, şi poate cauza umflarea şi pătarea vopselurilor şi tapetului.

Cea mai răspândită metodă de infiltrare a umezelii în pereţii unei construcţii este prin hidroizolaţia defectă la fundaţie şi soclu. Într-o anumită măsură, aceste probleme sunt prezente în numeroase clădiri din România datorită creşterii nivelului apei freatice şi datorită defectării hidroizolaţiei. O altă cauză o constituie realizarea unor trotuare sau terase cu pantele date greşit. Tot asemenea, la igrasie pot contribui şi defecte din sistemul de drenare a apei (burlane, rigole, flashing-uri) sau ţevi / conducte sparte.

Umezeala în interiorul clădirilor poate genera o mulţime de probleme:

  • Pot fi afectate materialele de construcţie şi de finisaj, mai ales cele organice cum ar fi lemnul.
  • În condiţiile umezelii din suport pot creşte organisme (cum ar fi mucegaiurile) ce produc putrezirea sau sfăramarea suportului.
  • În condiţii de foarte mare umezeală, anumite materiale organice îşi pot pierde rezistenţa structurală.
  • Pot creşte ciuperci pe materiale fibroase cum ar fi tapetul şi covoarele. Nu e vorba doar de prejudiciile estetice, dar pot deveni şi un risc ridicat asupra sănătătii ocupanţilor construcţiei.
  • Depunerea de săruri poate cauza prejudicii estetice şi structurale.

Repararea zonelor cu igrasie
În majoritatea cazurilor aveţi nevoie de un profesionist care să identifice cauza apariţiei igrasiei în clădirea dvs, pentru a găsi cea mai eficientă soluţie de tratare a acestei probleme. Cele mai folosite măsuri sunt:

  • Crearea sau asigurarea unui canal potrivit de drenare a umezelii încă de la sursa ei fără a cauza probleme structurii sau ocupanţilor construcţiei. Ca o alternativă, poate fi efectuată şi repararea infiltraţiilor existente.
  • Introducerea de bariere fizice folosind membrane sau alte materiale impermeabile. Pot fi folosite şi substanţe chimice pentru a forma bariere ‘hidrofuge’ (ce resping apa).
  • Izolarea materialelor vulnerabile cum ar fi lemnul şi finisajele interioare din ţesătură absorbantă.

Soluţiile recomandate

  • Curăţarea pereţilor de beton, piatră sau cărămidă de tencuială, glet şi alte materialele de finisaj. Şanfrenarea peretelui la bază (realizarea unui sanţ la îmbinarea dintre perete şi pardoseală) cât mai la interiorul său (dar cu atenţie pentru a nu-l surpa) şi aplicarea de Radmyx Mortar. Aplicarea cu bidineaua de Radmyx Slurry în 2-3 straturi, eventual cu fierul de glet, şi se aşteaptă 1-3 săptămâni pană la uscarea pereţilor. În paralel trebuie făcută o bună ventilaţie a încăperii.
  • Găurirea pereţilor şi apoi injectarea de silicaţi ce se vor infiltra gravitaţional şi prin osmoză, obţinându-se o barieră hidrofugă.